Afbud

Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at komme til en aftalt konsultation, skal der gives besked herom senest 3 hverdage før, så tiden kan gives til en anden patient.

Afbud mindre end 24 timer før planlagt konsultation accepteres kun, hvis der er en uopsættelig årsag hertil, eksempelvis sygdom, indlæggelse mm.

Med henblik på at nedbringe ventetid til behandlingen i speciallægepraksis og for at sikre at der er tilstrækkelig tid til de enkelte konsultationer gælder desuden følgende:

Ved udeblivelse uden afbud fra 1. konsulation kan der ikke tilbydes en ny tid. Ved over 2 udeblivelser i et behandlingsforløb vil der ligeledes normalt ikke kunne tilbydes en ny tid. Ved for sene afbud tilbydes en kort tid mhp. på at drøfte formålet med - og eventuelt videre plan for behandling i klinikken.

Afbud kan gives på klinikkens telefonsvarer på telefonnummer: 44 98 88 09. Hvis du ønsker en ny tid med det samme, kan vi kontaktes i vores telefontid.