Samtykkeerklæring

Vi beder om dit samtykke, fordi det kan blive nødvendigt, for at give dig den bedste behandling, at udveksle visse data med andre i sundhedssektoren.

Download dokumentet herunder ved at klikke på linket (den blå tekst).
Udfyld dokumentet
Skan det ind og vedhæftdet til en mail til os ved at logge ind her på siden og send det.
Alternativt tag det udfyldt med ved første konsultation

Kort om reglerne for at udveksle helbredsoplysninger

Alle sundhedspersoner har tavshedspligt, når det gælder oplysninger om dit helbred og andre personlige oplysninger, som personalet bliver vidende om under din behandling.

Som udgangspunkt må vi dog gerne sende oplysninger om din behandling til fx din praktiserende læge, til din speciallæge eller andre sundhedspersoner.

Du har altid ret til at nægte, at vi videresender disse oplysninger.

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende patientforløb. Sundhedspersoner, der er involverede i dit aktuelle behandlingsforløb, må derfor udveksle oplysninger til brug herfor uden dit samtykke.

Til hvem kan vi videregive oplysninger?
På dette skema beder vi om dit samtykke til, at vi kan videregive oplysninger til de pårørende, som du ønsker, at vi skal informere. Er der oplysninger, du ikke ønsker videregivet til dine pårørende, beder vi dig fortælle os det.

Samtidig beder vi om dit samtykke til at indhente relevante oplysninger om tidligere behandling og til at videregive oplysninger om din nuværende behandling. Er der oplysninger, du ikke ønsker videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder, som du ikke vil have informeret, beder vi dig fortælle os det.

Hvor omfattende er mit samtykke? Der må aldrig videregives oplysninger i videre omfang end påkrævet til det konkrete formål. En sundhedsperson skal derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Du har altid ret til helt eller delvis at frabede dig, at der videregives oplysninger. Hvis du gør, skal du oplyses om, hvilke konsekvenser dette kan have for dit behandlingsforløb.

Du kan altid helt eller delvis tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke videregivelsen er sket. Et samtykke til at udveksle oplysninger er oftest knyttet til dit aktuelle behandlingsforløb.

Som hovedregel kan du give samtykke til at videregive oplysninger, fra du er fyldt 15 år.

Har du spørgsmål til reglerne for at udveksle helbredsoplysninger m.v., er du altid velkommen til at spørge

Regler om videregivelse af helbredsoplysninger findes i Sundhedsloven.

picture here
Forside